143345524 224046859373050 6642950638152280141 nV době pandemie probíhají naše skupinové i individuální tréninky pouze v online formě.

Online forma s sebou nese určité klady i zápory. Mezi zápory patří mimo jiné chybějící „osobní“ kontakt a určitá repetitivnost. Interchess se proto snaží dělat výuku více různorodou, například pomocí zapojení externích trenérů.

Pro naše žáky proběhlo už 5 online přednášek s lotyšským GM Zigurdsem Lankou. Je to hodně zajímavé, kdy najednou trénují a komunikují šachisti z pěti či šesti zemí.  Pan Lanka ukazuje našim žákům mnoho nových myšlenek a jeho výuka se setkává s velmi kladným ohlasem.

Panu Lankovi patří jménem celé naši šachové akademie velké poděkování za spolupráci. Doufáme, že v ní budeme i nadále úspěšně pokračovat.