V pátek 4. září 2015 úspěšně proběhla druhá akce mezinárodního projektu Interchess , New Dimension a Productive systems. Cílem celého programu obecně je osobnostní rozvoj mladých talentovaných lidí. První vstupní aktivita (květen 2015) byla indoorová a koncipována do bezpečného prostředí – více méně seznamovací. I přesto přinesla zajímavá poznání.

Po analýze proběhlé akce byla jako druhá navržena outdoorová aktivita, více zátěžová s nutností překonávat vnitřní bariéry. Jako místo byl vybrán historický Štramberk se svým překrásným okolím. Akce byla díky své náročnosti celodenní, s odlišným programem dopoledne a odpoledne.

Do Štramberku se sjelo 14 nominovaných dětí. 9 z Moravy a Slezska a 5 ze Slovenska. Byly rovnoměrně dle věku rozděleny na dvě přibližně vyrovnané skupiny.

Program dopolední akce spočíval v komunikaci mezi skupinami. Každá skupina dostala mapu, vysílačku a pokyn, kam se má vydat a hledat další informace. Pointa byla v tom, že nalezené instrukce byly určeny druhé skupině, takže děti pomoci vysílačky musely informace předat. Cíl obě skupiny zdárně nalezly po asi třech hodinách. V průběhu hry se obě skupiny musely vyrovnat s problémy při hledání instrukcí, koordinaci s kolegy, slabým signálem nebo orientací na mapě.

Zatímco dopoledne děti nebyly nuceny překonávat své vnitřní bariéry, ale spíše spolupracovat, odpoledne pro ně byly nachystány dvě lahůdky.

Úkol zněl: vytahovat z pytlíků součástky a z nich následně sestrojit nějakou věc, užitečnou pro lidstvo, která běžně není k dispozici. Malý problém spočíval v tom, že jeden pytlík byl umístěn na skále ve výšce cca 15 metrů a druhý v téměř svislé úzké jeskyni v hloubce cca 30 metrů. Děti byly vybaveny horolezeckými popruhy, helmami a byly jištěny lanem. V jeskyni měly na helmě i světlo, protože jeskyně byla zcela bez osvětlení. Do jeskyně lezly po úzkých žebřících a v půlce musely připnout jistící lano na karabinu. Tady se jasně ukázalo, kdo se nebojí. Je zajímavé, že chování dětí na laně korespondovalo s chováním daného jedince za šachovnicí.

Zpočátku se na nás počasí trochu mračilo, ale brzy se vyjasnilo a na odpolední aktivity svítilo slunce, což výrazně přidávalo na pohodě celé akce. Odpolední aktivity proběhly v krásném prostředí arboreta ve Štramberku. Děti si odnesly mnoho zajímavých zážitků a nám se více poodhalily jejich charaktery.

Ještě než napadne sníh, měla by proběhnout další, naše už třetí společná, také outdoorová akce, tentokrát na vodě.

Filosofií Interchess je nejen zdokonalování šachového umění, ale i osobnostní rozvoj dětí, protože ten je úzce spjat právě i s šachovým růstem. Proto je pro nás nutností individuální přístup ke každému svěřenci. Z toho plyne jednak skutečnost, že Interchess bude mít vždy jen omezený počet členů a nestane se nikdy masovou továrnou na průměrné šachisty a za druhé nutnost své svěřence a jejich charaktery co nejlépe poznat. K tomu právě ideálně slouží náš projekt „Šachy mimo šachovnici“. Je našim dalším prostředkem k naplnění cíle: stabilní výkonnostní růst na poli šachovém a co nejlepší příprava do civilního života pro naše členy.

Fotografie z obou akcí naleznete v naší fotogalerii.