new dimensionproductive systemsŠachová škola Interchess navázala spolupráci s firmami New Dimension a Productive systems, které se zabývají komplexním rozvojem člověka a jeho přípravou na zvládání náročných pracovních situací.

Cílem spolupráce šachové školy s těmito firmami je nešachová příprava šachového dorostu, zaměřená na vyvážený rozvoj jejich osobností, psychické odolností, kreativity a přístupu k šachové práci. Příprava bude probíhat v netradičních prostředích a při netradičních aktivitách tak, aby to děti bavilo a zároveň jim to pomohlo v jejich šachové a později i pracovní kariéře a životě vůbec.

První společnou akcí s názvem „Šachy mimo šachovnici“ jsme absolvovali v sobotu 16. 5. 2015 v prostorách firmy New Dimension. Děti z české a slovenské skupiny Interchess byly rozděleny do dvou desetičlenných skupin.

Cílem akce bylo

·       poznat parametry skupiny mladých šachistů s cílem nastavení rozvojového programu,

·       získat nový impuls a pohled na přípravu šachisty – tah na šachovnici si musí v tomto dni děti zasloužit svým úsilím, přístupem, spoluprací ve skupině a kreativitou.

Obsahem setkání byly

·       týmové soutěžní aktivity zaměřené na poznání a rozvoj osobnosti,

·       aktivity zaměřené na rozvoj kreativity a tvořivosti.

Jak tato první akce proběhla, můžete vidět v naší fotogalerii.