IMG 20220604 132410 1 Před konečným zhodnocením turnaje. Bychom chtěli ještě jednou poděkovat rodičům, kteří pomáhali při zajišťování dopravy na okresní přebory, jmenovitě panu Kožušníkovi, panu Zemkovi a panu Jurtíkovi.

V sobotu 4. 6. se odehrál turnaj příbuzných a dětí našeho klubu. Celý tento turnaj jsme brali jako poděkování za odvedenou práci za školní rok. Turnaj byl vyhodnocen ve třech kategoriích, a to hráči Interchess, nejmladší hráči Interchess a doprovod.

Celkově na 1. místě a v kategorii hráči Interchess se umístil Marek Fizer. Na 2. místě skončila Danielka Kožušníková. Třetí místo bral David Juračák.
Kategorii nejmladších vyhrála Veronika Fizerová. 2. místo bral Jakub Milián. Na svém prvním turnaji skončil na 3. místě Petr Plasgura.
V kategorii doprovod vyhrál pan Štefek, který skončil celkově v turnaji druhý. Na 2. místě se umístil Roman Kožušník a třetí skončil Pavel Gřes.

Každý zúčastněný získal medaili a věcnou cenu. V kategoriích hráči Interchess a doprovod první tři místa získali navíc pohár.

Na závěr bychom chtěli poděkovat Martině Zemkové za výrobu medailí a pohárů, firmě Hyundai za finanční podporu, díky které jsme mohli nakoupit ceny, firmě Bamwoody za flash disky a městu Frýdek-Místek, bez kterých bychom neměli prostory na odehrání turnaje.

Konečné výsledky, fotky